Muziek uit het Oude Egypte

Muziek vormde een intrinsiek onderdeel van het religieuze leven in Egypte, en het is dan ook niet verwonderlijk dat er talloze goden zijn gewijd aan muziek, zoals Hathor en Bes. Dans gaf uitdrukking aan de cyclus van het leven: de seizoenen met groei, bloei en het afsterven van de natuur; van geboorte naar dood. Gangbare instrumenten in het oude Egypte waren onder meer de 'kinnor' (een soort luit) en de 'ugab' (een verticale fluit). Tijdens heilige ceremonies werden juist hele andere muziekinstrumenten gebruikt, zoals de 'hasosra' (een soort trompet) en de 'shofar' (de hoorn van een geit of ram).

Muzikanten bekleedden uiteenlopende posities, en speelden al naar gelang hun sociale status in tempels, paleizen, markten, boerderijen en in graftombes. De tempelmuzikanten (meestal vrouwen) genoten het meeste aanzien, op de voet gevolgd door muzikanten die in dienst waren van de farao. De hamvraag is natuurlijk: hoe klonk het? Tja, aangezien het notenschrift pas zo rond de negende eeuw werd uitgevonden, valt er slechts te speculeren. Rituele muziek bestond waarschijnlijk voornamelijk uit het ratelen van de 'sistrum', aangevuld met zang, percussie-instrumenten en soms een harp of een fluit.

Musicoloog Rafael Pérez Arroyo en Egyptoloog Syra Bonet zijn in diverse stoffige archieven gedoken op zoek naar informatie over lang vergeten muziek en oude instrumenten, die vervolgens nauwgezet werden nagebootst. Arroyo probeerde aan de hand van overgeleverde Egyptische hymnen en de voorstellingen op hiëroglyfen, gecombineerd met beschrijvingen over feesten en rituelen, muziek van duizenden jaren oud tot leven te wekken. Hij ontdekte onder andere dat de Egyptenaren gebruikmaakten van handbewegingen om tempowisselingen en bepaalde fraseringen aan te geven.

Op het album 'Ancient Egypt - Music in the age of the Pyramids' (een knap staaltje van experimentele archeologie en muziekwetenschap) vind je muziek die ruwweg de periode 1950 voor Christus tot 300 na Christus bestrijkt. Het klinkt overrompelend en bezwerend, bij vlagen zelfs Gregoriaans-achtig, en verrassend toegankelijk.

Zonder meer een intrigerende luisterervaring (192 kbps, 84 MB).

arnold Maandag 02 November 2009 at 12:13 am | | interessant
Gebruikte Tags:

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam te voorkomen, vraag ik je vriendelijk om de volgende vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.