Downloaden

Hoe zit het nu eigenlijk met het downloaden van muziek. Wat mag wel en wat niet? Of mag het nu helemaal niet meer? Om maar gelijk van start te gaan: het downloaden van muziek is legaal in Nederland. En dat geldt ook als de bron overduidelijk illegaal is. Als je bijvoorbeeld stuit op het nieuwe Mike Oldfield-album Man On The Rocks (dat officieel pas op 28 februari uitkomt), mag je het downloaden zonder bang te hoeven zijn dat er copyrightagenten op de deur komen bonken.

Als je muziek downloadt via The Pirate Bay (of soortgelijke sites die werken volgens het zogenoemde het BitTorrent-protocol), ben je echter wèl in overtreding. The Pirate Bay werkt via het principe ‘voor wat hoort wat’: als je iets downloadt, ben je hetzelfde bestand ook aan het uploaden. En het uploaden (oftewel het openbaar maken) van muziek is volgens de Nederlandse wet verboden. Wie een album uploadt, is strafbaar. Sterker nog: als ik in dit stukje een link zou plaatsen naar de nieuwe Mike Oldfield. ben ik strafbaar. Ook het linken naar muziek wordt namelijk beschouwd als een openbaarmaking.

De vraag is hoe lang het linken nog strafbaar is. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 13 februari dat het plaatsen van een link niet strafbaar is, mits de oorspronkelijke uploader toestemming heeft van de rechthebbende(n). In de praktijk is dit laatste niet of nauwelijks te controleren. De kans is groot dat deze uitspraak van het Europees Hof ook in Nederland zal gaan gelden. En om het nog verwarrender te maken: het downloaden (en uploaden) van films, series, games en software is sowieso verboden.

Stichting BREIN, dat de belangen van rechthebbenden beschermt, voert sinds 2010 strijd met providers als Ziggo, KPN en XS4ALL over de doorgifte van The Pirate Bay. Aanvankelijk met succes. Begin 2012 werd Nederlandse surfers de toegang tot de Pirate Bay ontzegd. In januari oordeelde de rechter echter dat een blokkade van de torrentsite ‘niet effectief’ is en werd de blokkade weer ongedaan gemaakt. Er zijn volgens het Haagse gerechtshof betere manieren om auteursrechtinbreuk door torrentsites een halt toe te roepen. Bovendien is het volgens het hof niet aan de Nederlandse providers om het downloaden via torrents te stoppen.

BREIN is het hier niet mee en overweegt in cassatie te gaan. "De uitspraak van het gerechtshof is nadelig voor de ontwikkeling van de legale online markt omdat die bescherming nodig heeft tegen illegale concurrentie", aldus BREIN-directeur Tim Kuik.

Kortom: muziek downloaden is legaal, behalve als je dat doet via The Pirate Bay, maar dat wordt dan weer oogluikend toegestaan (mits je geen grootverbruiker bent en aan de lopende band honderden albums per dag binnentrekt). Downloaden via Usenet is eveneens toegestaan, maar ook daar geldt dat je meestal ook uploadt of bestanden beschikbaar moet stellen.

Het is niet zo dat elke download gelijk staat aan een onverkochte cd (hoewel dit wel vaak wordt beweerd), maar dat artiesten inkomsten mislopen behoeft geen betoog. Om dit te compenseren is in 1990 de Thuiskopieheffing in het leven geroepen. Dit houdt in dat op onder meer computers, lege cd’s en dvd’s, smartphones en tablets een heffing van een paar euro wordt geheven. E-readers worden (nog) niet belast. Overigens zijn niet de fabrikanten zelf, maar de importeurs en winkels verantwoordelijk voor de heffing; zij moeten het bedrag overmaken naar Stichting de Thuiskopie.

De hoogte van de heffing vind je in dit overzicht:

Cd-r

€ 0,03

Dvd

€ 0,03

Externe harde schijf

€ 1,00

Audio-/videospeler ≤ 2 GB

€ 1,00

Audio-/videospeler > 2 GB

€ 2,00

Hdd-recorder/settopbox ≤ 160 GB

€ 2,50

Hdd-recorder/settopbox > 160 GB

€ 5,00

Telefoon met muziekspeler/smartphone < 16 GB

€ 2,50

Telefoon met muziekspeler/smartphone ≥ 16 GB

€ 5,00

Tablet ≤ 8 GB

€ 2,50

Tablet > 8 GB

€ 5,00

Pc/laptop

€ 5,00

(Deze tarieven gelden tot 1 januari 2016.)

Nog wel aardig om te melden is dat de Thuiskopieheffing niet onomstreden is. Nederland is een van de weinige Europese landen waar het downloaden van muziek niet strafbaar is. De advocaat-generaal van het Europese Hof liet in januari van dit jaar in een advies weten dat een dergelijke regeling illegaal downloaden in de hand werkt en in strijd is met de wet. Het is aan het Europese Hof om iets te doen met dit advies – een officiële bekendmaking volgt wellicht nog dit jaar. 

Maar goed, veel belangrijk is de vraag: hoe zit het eigenlijk met de artiesten? Wat vinden zij ervan dat hun muziek massaal wordt gedownload? Wordt dit gecompenseerd door de inkomsten uit streamingdiensten als Spotify en Deezer? Of door optredens? Of zou het voor hen veel beter zijn als er een algeheel downloadverbod komt? Meer daarover in een ander stukje…

Araglin Woensdag 12 Februari 2014 at 11:54 pm | | overpeinzing, interessant
Gebruikte Tags: ,

Geen reacties

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam te voorkomen, vraag ik je vriendelijk om de volgende vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.