Brein

Ook Stichting Brein let op de kleintjes. Een bezoekje aan Muziek Museum (waar je voornamelijk krakende vinyl-rips van Nederlandse artiesten uit de jaren zestig en zeventig kon vinden) zorgde voor een verrassing: na een dreigend mailtje van Brein heeft de site-eigenaar eieren voor zijn geld gekozen en zijn weblog offline gehaald. Na een snel rondje internet bleek dat ook een aantal andere muziekweblogs een dergelijke mail had ontvangen en zichzelf op zwart heeft gezet.

Begrijp me niet verkeerd: ik snap best dat Stichting Brein onverdroten jacht maakt op grote torrentsites of muziekfora waar de nieuwste cd's nog voor de releasedata zijn te downloaden – dit valt ook niet goed te praten. Lange tijd werden echter de kleine webblogs met rust gelaten; wie puur voor de lol allerlei vinyl-rips van ouwe meuk online zet, kon vooralsnog zijn gang gaan. Tenminste, als je je bezighoudt met niet al te bekende artiesten en genres. Als je muziek van grote namen als de Rolling Stones, U2 en de Beatles aanbiedt, lijkt het wel alsof Brein wakker schrikt en haastig in actie komt.

Ik heb het desbetreffende Brein-mailtje eens goed doorgenomen (een kopie vind je aan het slot van deze entry) en verbaasde me over de inhoud. Het komt op me over alsof iemand een Word-macro heeft geschreven, waarbij je alleen het mailadres en de juiste url hoeft in te vullen. Ik citeer: ''Wij hebben vastgesteld is dat u zich via uw website (http://www.willekeurigesite.nl) bezighoudt met het middels links op het Internet beschikbaar stellen van muziekbestanden zonder dat daartoe toestemming is verleend door de rechthebbenden. Met de verspreiding van deze bestanden via uw website [...] maakt u inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de betrokken auteurs, uitvoerende artiesten en producenten. Deze handelwijze is onrechtmatig jegens de rechthebbenden en als inbreukmaker bent u aansprakelijk voor de schade die zij daardoor lijden. Opzettelijke inbreuk is bovendien strafbaar als misdrijf.''

Een aantal zaken springt direct in het oog. Zo is het volstrekt niet duidelijk om welke bestanden het gaat. Brein neemt niet de moeite om de inbreukmakende links op te zoeken en te vermelden, laat staan om te controleren of deze nog actief zijn. Iets verderop sommeert Brein: ''U dient de illegale verspreiding via uw website van deze muziekbestanden onmiddellijk te staken en gestaakt te houden''. Ehhh.. welke bestanden? Gokt Brein erop dat je geschrokken en diep onder de indruk maar direct alle links verwijdert?

Verder wordt gesproken over 'schade'. Een nogal algemeen begrip dat niet wordt verduidelijkt. Wat Brein eigenlijk wil zeggen, is dat platenmaatschappijen inkomsten mislopen. Maar dan vraag ik me wederom af: waarop is dit gebaseerd? Als je een vinyl-rip aanbiedt van een lp die niet meer in de winkel te koop is en bovendien nooit op cd is uitgebracht, wie loopt er dan precies schade op? En als het om album gaat dat nog wel verkrijgbaar is, lijkt het mij wel relevant om te weten hoe vaak bijvoorbeeld een Rapidshare-link is gedownload, wie de link eigenlijk heeft geüploaded, wat de prijs is van het desbetreffende album en waar je 'm kunt kopen, aangezien de grote ketens als Free Record Shop en Van Leest steeds minder cd's in de schappen hebben staan en op online diensten ook lang niet alles is te vinden. En daarbij: voor welk bedrag dient gecompenseerd te worden: de online of fysieke variant?

Ik blijf in ieder geval na lezing met meer vragen dan antwoorden achter. De volledige tekst (voor wie geïnteresseerd is) luidt als volgt:

Stichting BREIN
Siriusdreef 22-28
2132 WT Hoofddorp

Betreft: Ter beschikking stellen bestanden via het Internet door uw website http://www.willekeurigesite.nl

Geachte heer, mevrouw,

De Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland) treedt op tegen inbreuken op Intellectuele Eigendomsrechten op het gebied van muziek, film en computerspellen.

De bestrijding door de Stichting BREIN van inbreukmakende activiteiten via internet vindt plaats binnen het kader van het internationale handhavingsprogramma van de MPA, de IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) en de RIAA (Recording Industry Association of America).

Wij hebben vastgesteld is dat u zich via uw website http://www.willekeurigesite.nl bezighoudt met het middels links op het Internet beschikbaar stellen van muziekbestanden zonder dat daartoe toestemming is verleend door de rechthebbenden.

Met de verspreiding van deze bestanden via uw website (alsmede van computerspellen en interactieve software) maakt u inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de betrokken auteurs, uitvoerende artiesten en producenten. Deze handelwijze is onrechtmatig jegens de rechthebbenden en als inbreukmaker bent u aansprakelijk voor de schade die zij daardoor lijden. Opzettelijke inbreuk is bovendien strafbaar als misdrijf.

U dient de illegale verspreiding via uw website van deze muziekbestanden onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Tevens sommeer ik u binnen 48 uur na dagtekening van deze e-mail hiervan, eventueel per e-mail, een schriftelijke bevestiging naar ons toe te zenden.

Indien mocht blijken dat u ondanks deze waarschuwing uw inbreukmakende activiteiten doorzet of hervat dan stelt u zich bloot aan civielrechtelijke vorderingen en strafrechtelijke vervolging.

Uw serviceprovider hebben wij inmiddels hiervan in kennis gesteld. Indien u geen gehoor geeft aan deze sommatie, zullen wij uw serviceprovider sommeren uw website te sluiten. Indien mocht blijken dat u ondanks deze waarschuwing uw inbreukmakende activiteiten doorzet of hervat dan stelt u zich bloot aan civielrechtelijke vorderingen en strafrechtelijke vervolging.

Wij zullen controleren of u bovengenoemde activiteiten inderdaad heeft stopgezet.

Hoogachtend,

mr. P. Haringsma

Juridische zaken Stichting BREIN
tel: +31 (0)23 799 7870
e-mail: brein@anti-piracy.nl

Deelnemende organisaties in de Stichting Brein zijn onder meer de muziekauteursrechtenorganisatie Buma/Stemra, de rechtenorganisatie van artiesten en producenten SENA , de Nederlandse Vereniging van Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluiddragers (NVPI), het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) en de Motion Picture Association (MPA).

peter Donderdag 31 Mei 2007 at 11:46 pm | | overig

twee reacties

Het lijkt erop dat de stichting BREIN, het record SPAM wil behalen en echt op de kleintjes let.
Als mijnheer P. Haringsma goed op zijn achternaam let, kan hij zich beter op zijn grotere soorten concentreren en deze proberen te vangen. Dan pas kan deze “stichting” zijn naam misschien waar maken.
Er zijn mensen die deze waardeloze acties “mieren…..erij” noemen, waaronder ondergetekende.

Pete Dekker, (E-mail ) - 02-06-’07 11:09

Brein profileert zich als een Peter r de vries, dreigende Emails en bang makerij.
volgens de wet is alleen het gratis beschikbaar stellen en delen van copy righted material verboden,
en zeggen waar de brein site of waar een bestand te vinden is niet strafbaar.
brein kan beter zorgen dat het betaald downloaden van ilegaal copyrighted material via usenat niet meer toe is gestaan of niet meer mogelijk is.
dat brein alle gegevens opslaat van wie dan ook druist in tegen de privacy wetgeving.
brein kan zich ook beter druk maken over het feit dat in het buitenland de cd’s en films een stuk goedkoper zijn dan hier.
ook dit is oneerlijk.

groeten van
on.bekend

on.bekend, - 10-05-’09 03:11
(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spam te voorkomen, vraag ik je vriendelijk om de volgende vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.